Lektorské a konzultantské služby

Nabízím kompletní přípravu a realizaci tréninků a školení z oblasti měkkých dovedností. Mimo uvedené okruhy témat připravuji „na míru šité“ tréninkové programy, přizpůsobené požadavku klienta a charakteru účastnické skupiny. Dále nabízím facilitaci workshopů a skupinové práce, moderaci porad apod.

Okruhy témat:

·        Prezentační dovednosti

·        Komunikační dovednosti

·        Telefonní komunikace

·        Stresmanagement

·        Timemanagement

·        Vyjednávání

·        Manažerské dovednosti

·        Týmová spolupráce

·        …

Assessment Centra, Development Centra

V oblasti výběru a rozvoje lidí poskytuji komplexní služby zaměřené zejména na tyto oblasti:

·        Definice klíčových kompetencí zaměstnanců, tvorba kompetenčních modelů

·        Příprava a realizace výběru zaměstnanců metodou Assessment Centrum

·        Příprava a realizace hodnotících programů – Development Centrum

·        Návrh rozvojových a tréninkových plánů

·        Vedení zpětných vazeb s účastníky Development (resp. Assessment) Center

·        Psychodiagnostika (osobnostní dotazníky, testy...)