Individuální terapie

  • Tato forma terapie je vhodná při řešení individuálních témat a obtíží klienta. Sezení trvá zpravidla 50 minut. Na prvním setkání obvykle formulujeme zakázku a domlouváme cíle a předběžný rozsah terapie. První setkání s terapeutem je také velmi důležité proto, aby klient zjistil, zda mu terapeut „sedí“ a zda ho nabídka terapeuta oslovila.
  • V individuální terapii nabízím klasické verbální vedení terapie (rozhovor), v závislosti na potřebách klienta a tématech, s nimiž přichází, zařazuji také neverbální metody – práci s tělem (bodyterapii), relaxační techniky, hraní rolí, arteterapii apod…