Párová či rodinná terapie

  • V případě, že klienti přichází s problémy v partnerském, manželském či rodinném soužití, je sezení vedeno s partnery či manželi – pokud jsou oba partneři ochotni spolupracovat. Je-li mým klientem dítě školního věku (cca 6 – 15), je předpokladem úspěšné terapie úzká spolupráce s rodinnými příslušníky dítěte.