Skupinová terapie

  • Skupinová psychoterapie využívá k léčebným účelům skupinovou dynamiku (vztahy a interakce mezi členy skupiny). Je vhodná pro nácvik komunikačních a sociálních dovedností a všude tam, kde je důležité sdílení a zpětná vazba mezi lidmi s podobnými tématy.