O mně

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Téměř 20 let se věnuji terapeutické práci s klienty – mám bohaté zkušenosti s terapií dospělých, dospívajících, dětí, s párovou, rodinnou i skupinovou terapií. Mezi zařízení, v nichž jsem pracovala nebo pracuji, patří například psychosomaticky orientované Centrum komplexní péče v Dobřichovicích, Středisko výchovné péče, které pečuje o děti, dospívající i jejich rodiny nebo Stacionář pro léčbu závislostí.

Kromě terapeutické praxe mohu nabídnout i mnohaleté zkušenosti v oblasti profesního rozvoje, koučinku, výběru a rozvoje zaměstnanců a tréninků „měkkých dovedností“. Od r. 2005 působím jako lektor a kouč ve firemním i neziskovém sektoru.

Více informací v životopise: CV